1. ročník Memoriál Igora Medlena - výsledky

31.01.2015 13:00

Náš oddiel zorganizoval stolno-tenisový turnaj na pamiatku Igora Medlena dňa 31. januára 2015 o 9:00.

Tento turnaj bol pre pozvaných hráčov oddielu a priateľov, ktorí Igora poznali a svojou účasťou mu vzdali hold.

 

 

Účastníci Memoriálu Igora Medlena 2015

 

po kliknutí zobrazí Fotogalériu © Milana Perfeckého

Zľava horný rad: Kubíček, Spáčil, Kiss, Hronec, Jarolín, Reimer

Zľava stredný rad: Baranovič, Országh, Svák, Dandar, Baus, Grofik, Gallovič

Zľava dolný rad: Granec, Horváth, Ščasnár, Holeček, Buda, Medlenová, Králová

Foto: © Perfecký

 

 

Výsledok Memoriálu Igora Medlena 2015

 

 

 

 

Trofej víťaza turnaja

1. Marián KUBÍČEK

 

ďalšie poradie

2. Štefan BAUS

3. Anton ŠČASNÁR

4. Marek DANDAR

 

 

Ďalšie fotografie © Milan Perfecký z tohto memoriálu nájdete na tejto stránke.