Zmena názvu oddielu

16.03.2014 07:52

Igor Medlen

Igor Medlen

 

Zmena názvu oddielu bola jednomyselne odsúhlasená všetkými hráčmi. Nový názov je:

STO Igora Medlena, Galvaniho

Igor Medlen, dobrý kamarát, dlhoročný hráč nás opustil v januári 2014 po ťažkej chorobe. Česť jeho pamiatke!